ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 1999           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1998           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loški Potok           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1998           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine  Loški Potok za leto 1997           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 1998           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1997