ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 1999            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1998            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loški Potok            
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1998            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine  Loški Potok za leto 1997            
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 1998            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1997