ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2005            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2005            
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2005            
Odlok o spremembi in dopolnitvi tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2005            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2004            
Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v Občinski upravi občine Loški Potok            
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč            
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena naselja v Občini Loški Potok            
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Loški Potok            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2003            
Program priprave izdelave občinskega lokacijskega načrta za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Loški Potok