ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2006            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu – II Občine Loški Potok za leto 2005            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2006            
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Hrib-Tabor            
Letni program športa Občine Loški Potok za leto 2006            
Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev            
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Loški Potok            
Pravilnik o računovodstvu            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2005            
Odlok o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok            
Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Loški Potok            
Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za del območja Hrib – Tabor            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2004            
Program priprave za občinski lokacijski načrt za del območja Hrib–Tabor