ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2006           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu – II Občine Loški Potok za leto 2005           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2006           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Hrib-Tabor           
Letni program športa Občine Loški Potok za leto 2006           
Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev           
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Loški Potok           
Pravilnik o računovodstvu           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2005           
Odlok o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok           
Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Loški Potok           
Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za del območja Hrib – Tabor           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2004           
Program priprave za občinski lokacijski načrt za del območja Hrib–Tabor