ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2008           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2008           
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Loški Potok za leto 2007           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2007           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2006           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loški Potok           
Poslovnik nadzornega odbora Občine Loški Potok           
Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Loški Potok           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o dopolnitvi Ureditvenega načrta za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug)           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2007           
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Loški Potok in Prostorskega reda Občine Loški Potok