ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2009           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2009           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008 – II           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Loški Potok in Prostorskega reda Občine Loški Potok kot enotnega planskega akta Občinski prostorski načrt Loški Potok           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008           
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2007