ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2010           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2010           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – II           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – I           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Loški Potok           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev