ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2010            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2010            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – II            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – I            
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Loški Potok            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008            
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev