ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2011           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2011           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010–II           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Loški Potok           
Odlok o spremembi Odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010           
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2009           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loški Potok