ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2011            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2011            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010–II            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok            
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok            
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije            
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Loški Potok            
Odlok o spremembi Odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010            
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2009            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loški Potok