ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2012            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 / II.            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2012            
Pravilnik o dodeljevanju v najem in odkupu službenih in tržnih stanovanj Občine Loški Potok            
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Loški Potok            
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Loški Potok            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2010            
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Loški Potok            
Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok