ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2015            
Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Loški Potok            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014 – II            
Sklep o začasnem financiranju Občine Loški Potok v obdobju januar–marec 2015            
Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok            
Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok 1 (krajše: OPN – 1)            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014-I            
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije            
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2013