ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Loški Potok            
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014 - II            
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2015            
Predlog Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2015            
Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Loški Potok v obdobju januar - marec 2015            
Predlog Sklepa o imenovanju podžupana Občine Loški Potok