ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Razglas Občinske volilne komisije občine Kobarid           
Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid           
Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kobarid           
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1995           
Odlok o pristojbinah na urejenih parkiriščih ob vodotokih v Občini Kobarid v letu 1995           
Statut Občine Kobarid           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kobarid v letu 1995           
Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč v Občini Kobarid           
Statutarni sklep