ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1996           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid           
Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži za leto 1996           
Odlok o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1996           
Ugotovitev, da je članu občinskega sveta, prenehal mandat zaradi nezdružljivosti funkcij (Kobarid)           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1995           
Poslovnik Občinskega sveta občine Kobarid           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid           
Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Kobarid           
Sklep o določitvi cene stavbnega zemljišča v Občini Kobarid           
Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1995           
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kobarid           
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vrsno           
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Trnovo ob Soči           
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ladra-Smast-Libušnje           
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Idrijsko           
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Drežnica           
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Breginj