ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o cenah šolskih prevozov v Občini Kobarid           
Sklep o ekonomski ceni vrtca v Kobaridu           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997           
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) za območje Občine Kobarid, dopolnjen 1996           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra            
Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid           
Odlok o imenovanju naselja Perati           
Odlok o spremembi odloka o krajevni turistični taksi v Občini Tolmin za Občino Kobarid           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1997           
Sklep Občine Kobarid o ekonomski ceni vrtca Kobarid           
Sklep o povišanju cen šolskih prevozov v Občini Kobarid           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid  za leto 1996           
Sklep o ceni stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997           
Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997           
Sklep Občine Kobarid o ekonomski ceni vrtca Kobarid           
Sklep o izvzemu javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid           
Sklep o ukinitvi javnega dobra Občine Kobarid