ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1999           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna do sprejetja proračuna za leto 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1998           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid           
Odlok o turistični taksi v Občini Kobarid           
Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Sklep o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Kobarid           
Sklep o ceni šolskih prevozov           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid           
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kobarid           
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Borjana-Podbela           
Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid za leto 1998           
Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Kobarid           
Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1998           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun povračil za uporabo dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči           
Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid           
Sklep o določitvi povprečne gradbene cene, cene stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov komunalnega urejanja           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  v Občini Kobarid za leto 1998           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1997