ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o cenah šolskih prevozov           
Sklep o ekonomski ceni oddelka jasli           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1998           
Sklep o ekonomskih cenah oddelka jasli v vrtcu Kobarid           
Program priprave za prostorske ureditvene pogoje za območje naselja Idrsko           
Odlok o grbu in zastavi Občine Kobarid           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1999           
Sklep o določitvi objektov in območij, ki postanejo etnološki spomenik oziroma kulturna dediščina           
Sklep o subvencioniranju programa male šole           
Sklep o razglasitvi kulturnega spomenika           
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kobarid           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o ureditvenem načrtu obnove za naselje Spodnje Drežniške Ravne (UNO)