ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2001           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2000           
Sklep o cenah v vrtcih           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin 8/87; 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin 8/87; 5/91) za območje Občine Kobarid dopolnjen 1996 (v nadaljevanju: dolgoročnega plana Občine Kobarid)           
Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid           
Odlok o obrežnem in prometnem režimu na območju reke Nadiže           
Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid za leto 2001           
Sklep o javnem dobrem           
Sklep o ekonomskih cenah za vrtce           
Sklep o cenah za vzdrževanje pokopališča           
Sklep o izvzetju javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2001           
Odlok o ureditvenem načrtu obnove za območje vzhodne obvoznice Kobarid           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2001           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2000