ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 2004           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid           
Sklep o povišanju cen šolskih prevozov Občine Kobarid           
Sklep Občinskega sveta občine Kobarid o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o javnem glasilu Občine Kobarid           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2002           
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid           
Spremembe in dopolnitve statuta občine Kobarid           
Odlok o občinskih cestah           
Spremembo pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid           
Sklep o ceni šolskih prevozov           
Sklep o ekonomski ceni vrtca           
Sklep o cenah pogrebnih storitev           
Sklep o cenah pogrebnih storitev           
Sklep o cenah pogrebnih storitev           
Sklep o cenah pogrebnih storitev           
Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča v Kobaridu           
Sklep o cenah pogrebnih storitev           
Sklep o cenah pogrebnih storitev