ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid za leto 2006           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2004           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2005           
Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra           
Sklep o vzdrževanju cen pokopališča Kobarid           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid           
Sklep o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid           
Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva v Občini Kobarid           
Odlok o občinski redarski službi v Občini Kobarid           
Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2005           
Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Kobarid           
Sklep o javnem dobru