ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2011           
Sklep o dopolnitvi sistemizacije delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2010/2011           
Sklep o določitvi cene programov VVE Kobarid z oddelki           
Sklep o vrednosti točke za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o cenah uporabe športnih objektov in površin v lasti Občine Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«           
Sklep o zagotovitvi stalno postavljenih plakatnih mest           
Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Kobarid dne 24. oktobra 2010           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 10. 10. 2010           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobarid           
Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid za volilno leto 2010           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest VVE Kobarid           
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«           
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid           
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kobarid