ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2013           
Sklep o določitvi cen programov VVE Kobarid z oddelki           
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu           
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2012/2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2012           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 2706/13, k.o. Drežnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center           
Sklep o razveljavitvi Sklepa št. 35003-2/98           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kobarid           
Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije           
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrom in doktorjem v Občini Kobarid           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid           
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2011           
Pravilnik o sprejemu otrok v enote vrtca pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid           
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi enote EŠD 29579, Jevšček – Domačija pri Cendolu za kulturni spomenik lokalnega pomena