ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2015           
Odlok o rebalansu - 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2014           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici            
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid           
Popravek Sklepa o začetku priprave izrednih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid           
Sklep o začetku priprave izrednih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o cenah plakatiranja v Občini Kobarid           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2014           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid            
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2014/2015           
Odlok o plakatiranju v Občini Kobarid           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid            
Sklep o določitvi izvajalca prometnega in obrežnega režima za urejena dostopna mesta            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest            
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid