ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2016           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o začetku postopka dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2015           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kobarid           
Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s posebnimi potrebami           
Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest VVE Kobarid za šolsko leto 2015/16           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kobarid v najem           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2015           
Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid           
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kobarid           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid           
Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kobarid v najem