ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov za kandidate članov občinskega sveta             MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZAT
Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov za kandidata župana             MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZAT
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Dobrovnik             Rendelet a Dobronak Község Községi Tanácsába való helyi választások lebonyolításával kapcsolatos választókerületek kijelöléséről szóló rendelet módosításairól és kiegészítéseiről
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrovnik             KIHIRDETEM A RENDSZERES VÁLASZTÁSOKAT A HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA DOBRONAK KÖZSÉG TERÜLETÉN
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Dobrovnik             Rendelet a Dobronak Község helyi közösségei tanácstagjai létszámáról és a helyi közösségek tanácsába történő helyi választások lebonyolításával kapcsolatos választókerületek kijelöléséről szóló rendelet módosításairól és kiegészítéseiről
Razpis volitev za člane sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik            
Sklep o razrešitvi in imenovanju volilne komisije Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik             Határozat A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség választó bizottságának felmentéséről és kinevezéséről
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije             HATÁROZAT A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI KÜLÖNBIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL
Pravilnik o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Dobrovnik             SZABÁLYZAT A FIATALOK ÉS A FIATAL CSALÁDOK ELSŐ LAKHATÁSI PROBLÉMÁJA MEGOLDÁSÁNAK A TÁMOGATÁSÁRÓL DOBRONAK KÖZSÉGBEN
Sklep o imenovanju nove občinske volilne komisije             HATÁROZAT A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL
Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov na območju Občine Dobrovnik             SZABÁLYZAT A TULAJDONOSSAL RENDELKEZŐ KUTYÁK ÉS MACSKÁK IVARTALANÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK A TÁMOGATÁSÁRÓL DOBRONAK KÖZSÉG TERÜLETÉN
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DO 21 za širitev gramoznice             RENDELET A KAVICSBÁNYA BŐVÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ TERÜLETRENDEZÉSI EGYSÉG (DO 21) RÉSZLETES KÖZSÉGI TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL
Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti za ugotavljanje volilne pravice pripadnika romske skupnosti             HATÁROZAT A ROMA KÖZÖSSÉGE BIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSE, A ROMA KÖZÖSSÉG VÁLASZTÁSI JOGAINAK MEGHATÁROZÁSÁRA
Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2022            
Letni program turizma Občine Dobrovnik za leto 2022             DOBRONAK KÖZSÉG 2022-ES ÉVI IDEGENFORGALMI PROGRAMJÁT
Letni program športa v Občini Dobrovnik za leto 2022             DOBRONAK KÖZSÉG 2022-ES ÉVI ÉVES SPORTPROGRAMJA
Letni program kulture Občine Dobrovnik za leto 2022             DOBRONAK KÖZSÉG 2022-ES ÉVI KULTURÁLIS PROGRAMJÁT
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči za izboljšanje bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v Občini Dobrovnik             SZABÁLYZATA DOBRONAK KÖZSÉGBEN ÉLŐ ROMA KÖZÖSSÉG TAGJAI LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEINEK A JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL
Letni program ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik za leto 2022             DOBRONAK KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ EGYÉB EGYESÜLETEK ÉS SZERVEZETEK 2022-ES ÉVI PROGRAMJÁT
Zaključni račun proračuna Občine Dobrovnik za leto 2021