ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo            HATÁROZAT AZ IVÓVÍZELLÁTÁS DÍJA TÁMOGATÁSI MÉRTÉKÉRŐL
Letni program turizma Občine Dobrovnik za leto 2019            DOBRONAK KÖZSÉG 2019-ES ÉVI IDEGENFORGALMI PROGRAMJÁT
Letni program športa Občine Dobrovnik za leto 2019            DOBRONAK KÖZSÉG 2019-ES ÉVI SPORTPROGRAMJÁT
Zaključni račun proračuna Občine Dobrovnik za leto 2018            DOBRONAK KÖZSÉG 2018-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSA
Letni program kulture Občine Dobrovnik za leto 2019            DOBRONAK KÖZSÉG 2019-ES ÉVI KULTURÁLIS PROGRAMJÁT
Letni program ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik za leto 2019            DOBRONAK KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ EGYÉB EGYESÜLETEK ÉS SZERVEZETEK 2019-ES ÉVI PROGRAMJÁT
Sklep o imenovanju članov delovnih teles občinskega sveta in članov nadzornega odbora            Határozatot fogadott el a Községi Tanács munkatestületeibe és a Felügyelő Bizottságba való kinevezésekre vonatkozóan
Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2019            RENDELET DOBRONAK KÖZSÉG 2019-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Dobrovnik ob rojstvu otroka            SZABÁLYZAT A DOBRONAK KÖZSÉG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KELENGYETÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrovnik v obdobju januar – marec 2019            HATÁROZAT DOBRONAK KÖZSÉG IDEIGLENES FINANSZÍROZÁSÁRÓL A 2019. JANUÁR-MÁRCIUSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2019            HATÁROZAT A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZELVEZETÉS DÍJA SZUBVENCIONÁLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL 2019-BEN
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2019            HATÁROZAT A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZELVEZETÉS DÍJA SZUBVENCIONÁLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL 2019-BEN
Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2019            ELRENDELŐ HATÁROZATOT A TELEKBÉRI DÍJ ÉRTÉKPONTI MEGHATÁROZÁSÁRÓL DOBRONAK KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2019-AS ÉVBEN
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrovnik            
Odlok o pokopališkem redu v občini Dobrovnik           
IDEGENFORGALMI ÉS PROMÓCIÓS ADÓKRÓL SZÓLÓ           
Rendelet Dobronak község temetői rendjéről           
Izidi glasovanja za župana v Občini Dobrovnik            DOBRONAK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEI
Razpis lokalnih volitev 2018           
Razpis lokalnih volitev 2018