ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2016            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2015            
Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«            
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2016            
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za dobavo toplotne energije            
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci            
Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča            
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci            
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci            
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Šalovci            
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2015            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2014            
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april-junij 2015            
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu            
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu            
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uporabi kulturnih dvoran v Občini Šalovci