ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o vaških skupnostih - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o ceni uporabe večnamenske turistično prireditvene dvorane in večnamenske dvorane - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut občine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cirkulane za obdobje 2014 - 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o subvenciji vrtca - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o priznanjih Občine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik občinskega sveta občine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane – Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (2)