ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bela Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (3)            
Cenik Parka dediščine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o pokopališkem redu v občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bela Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Sklep o imenovanju odgovorne urednice glasila Občine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe za leto 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bela Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane – Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (6)            
Sklep o potrditvi oblikovanja oddelkov predšolske vzgoje in k povečanju najvišjega števila otrok v enem oddelku OE vrtca Cirkulane v šolskem letu 2021/2022 ter k poslovnemu času in najmanjšemu številu otrok v OE vrtec Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Sklep o potrditvi oblikovanja oddelkov predšolske vzgoje in k povečanju najvišjega števila otrok v enem oddelku OE vrtca Cirkulane v šolskem letu 2021/2022 ter k poslovnemu času in najmanjšemu številu otrok v OE vrtec Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cirkulane v obdobju od 2021 do 2022 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora Občine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe za leto 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (4)            
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o vaških skupnostih - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (3)            
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (1)