ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)