ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (3)            
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov - neuradno prečiščeno besedilo (2)