ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik- neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji - neuradno prečiščeno besedilo (7)            
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji - neuradno prečiščeno besedilo (6)            
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik (uradno prečiščeno besedilo - UPB1) - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (6)            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji -. neuradno prečiščeno besedilo (5)            
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Spremembe Sklepa o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik- neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov  Občine Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (3)            
Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji -. neuradno prečiščeno besedilo (4)            
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)