ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoju kmetijstva in podeželja v občini Mislinja za programsko obdobje 2015 - 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Letni program športa Občine Mislinja z merili za sofinanciranje športnih programov in prireditev, najema in upravljanja objektov, sofinanciranja investicij v športne objekte ter sofinanciranja trenerskega kadra za  leto 2019 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o oddajanju v najem večnamenske dvorane lopan in drugih pripadajočih prostorov - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (8)           
Odlok o zazidalnem načrtu poslovnega središča “Lopan” - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o zazidalnem načrtu poslovnega središča “Lopan” - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (7)           
Poslovnik Občinskega sveta občine Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Mislinja - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o oddajanju v najem večnamenske dvorane lopan in drugih pripadajočih prostorov - neuradno prečiščeno besedilo (1)