ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2005 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2004 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2003 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2007 - neuradno prečiščeno besedilo (1)