ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (krajše: SD OPN Loški Potok 1) - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (krajše: SD OPN Loški Potok 1) - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o območju predkupne pravice na nepremičninah - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o območju predkupne pravice na nepremičninah - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Statut Občine Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov - neuradno prečiščeno besedilo (1)