ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornji Grad           
5. redna seja Občinskega sveta Občine Oplotnica           
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline - II. obravnava            
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«           
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota           
Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2019/2020           
Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2020           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Videm - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2019           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ZI38 – Ob Jezernici II           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč           
Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki           
Dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Videm           
Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov za leto 2020           
Sklep o začasnem financiranju Občine Ravne na Koroškem v obdobju januar – marec 2020           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2020