ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
9. redna seja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica           
11. seja Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice           
Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Slovenske Konjice           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenske Konjice (prva obravnava)           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje (prva obravnava)           
Predlog Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Trbovlje (1. obravnava)           
Predlog Odloka o javni gasilski službi v občini Trbovlje (1. obravnava)           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2019            
Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Nazarje - 1. obravnava           
Predlog Odloka o kategorizaciji cest v Občini Nazarje - 1. obravnava            
9. redna seja Občinskega sveta Občine Gorje - drugi sklic           
11. redna seja Občinskega sveta Občine Nazarje           
16. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj           
5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2019 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta - prva obravnava           
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gorje - druga obravnava           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Gorje - prva obravnava           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gorje - prva obravnava           
Predlog Odloka o izločitvi dela naselja in ustanovitev novega naselja Zatrnik - prva obravnava