ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Videm           
Predlog Odloka o spremembah odloka proračuna Občine Videm za leto 2020 - rebalans št. 1           
11. redna seja Občinskega sveta Občine Videm           
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica           
13. seja Občinskega sveta Občine Tolmin           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje stanovanjskih naložb v občini Tolmin           
Osnutek Odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vojnik           
Predlog spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik           
Predlog spremembe Sklepa o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Vojnik            
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik           
Predlog Odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik           
12. redna seja Občinskega sveta Občine Nazarje           
10. redna seja Občinskega sveta Občine Rogašovci           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2020           
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogašovci - 2. obravnava           
Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ormož za leto 2020-št. 1/2020           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2020 – št. 2           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2020           
10. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje