ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer           
Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer           
Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica           
Odlok o prenehanju ustanoviteljskih pravic Občine Hoče-Slivnica v Javnem zavodu za turizem Maribor-Pohorje           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja HO 03/3 v k.o. Spodnje Hoče           
Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2020           
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše za leto 2020           
Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer           
11. redna seja Občinskega sveta Občine Kozje           
Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2020 - druga obravnava           
13. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj           
Predlog Odloka o višini takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Hoče-Slivnica - prva obravnava           
Predlog Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2020 – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Hoče-Slivnica – skrajšani postopek           
10. redna seja Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica           
13. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj           
9. redna seja Občinskega sveta Občine Tišina           
Predlog Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tišina - II. obravnava           
Predlog Letnega programa športa v Občini Tišina za leto 2020           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2020