ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
8. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje           
11. seja Občinskega sveta Občine Tržič           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje — prva obravnava           
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kobilje           
Predlog Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2020 - druga obravnava           
Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Kobilje           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ruše           
Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa e-oskrba - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o potrditvi širitve območja javnega vodovoda v občini Vodice           
Sklep o soglasju za oblikovanje predvidenega števila oddelkov v Vrtcu Škratek Svit Vodice za šolsko leto 2020/2021           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Vodice           
Sklep o določitvi cene rezervacije za programe v Vrtcu Škratek Svit Vodice           
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črna na Koroškem           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane           
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zabovci           
Sklep o določitvi cen programov vrtca           
Pravilnik o podelitvi priznanj na področju športa v Občini Ormož