ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
1. redna seja Občinskega sveta Občine Podčetrtek            
Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerkno za leto 2023            
1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice            
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice            
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Poročilo o izidu volitev župana Občine Makole            
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 20. novembra 2022            
Poročilo o izidu volitev župana Občine Vojnik            
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Kog            
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora (EUP) PB05, del naselja ob cesti v Tržec            
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Prevalje            
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Šentanel            
Poročilo rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 20. novembra 2022            
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Holmec            
Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za člane občinskega sveta Občine Naklo na volitvah dne 20.11.2022            
Poročilo o izidu volitev župana Občine Prevalje            
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Ormož            
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2022            
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu            
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Makole