ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
19. redna seja Občinskega sveta Občine Loški Potok            
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2022            
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2022            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor            
10. dopisna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem            
Predlog Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim v občini Loški Potok in potrditev višine najemnin            
Predlog Pravilnika o štipendiranju deficitarnih poklicev v občini Loški Potok            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Cerklje na Gorenjskem            
Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kuzma za leto 2022            
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Kuzma            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor – skrajšani postopek            
28. redna seja Občinskega sveta Občine Črenšovci            
20. redna seja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica            
25. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane            
27. dopisna seja Občinskega sveta Občine Trebnje            
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2022 - skrajšani postopek            
35. seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor            
23. redna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi            
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Bloke