Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
03) Lokalna samouprava
03) Volitve, referendum, imenovanja
06) Ostalo
04) Organi in službe občine
01) Občinski svet
02) Župan, podžupan
03) Nadzorni odbor
04) Občinska uprava
05) Občinska volilna komisija
06) Poveljnik civilne zaščite
07) Krajevne skupnosti
08) Plača in nagrade funkcionarjev
09) Politične stranke
10) Ostalo
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
02) Gospodarski javni zavodi
02) Gospodarske javne službe
04) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevenje komunalnih odpadkov
06) Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
08) Urejanje in vzdrževanje javnih cest
10) Oskrba z zemeljskim plinom
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
01) Davki
02) Prispevki
03) Pristojbine
04) Jamstva, kompenzacije, krediti
01) Jamstva
02) Kompenzacije
03) Krediti
06) Posojila, denarna pomoč, subvencije, štipendije
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
02) Urejanje prostora
01) Lokacijski in ureditveni načrti
03) Oddaja nepremičnin
04) Dodelitev nepremičnin
05) Javna razgrnitev
06) Prenehanje in ukinitev javnega dobra
08) Družbeni plan
09) Ostalo
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
03) Glasbene šole
04) Knjižnice
05) Športni zavodi
06) Gledališča
07) Muzeji
02) Vzgoja in izobraževanje
02) Osnovna šola
03) Izobraževanje odraslih
04) Zdravstvo in socialno varstvo
05) Informiranje in javno obveščanje
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
03) Promet in zveze
04) Gostinstvo in turizem
05) Malo gospodarstvo in obrt
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
01) Civilno pravo
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
04) Kaznovalno pravo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor