Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
03) Lokalna samouprava
01) Zastava, grb, himna, pečat
03) Volitve, referendum, imenovanja
04) Glasilo
06) Ostalo
04) Organi in službe občine
02) Župan, podžupan
03) Nadzorni odbor
05) Občinska volilna komisija
06) Poveljnik civilne zaščite
08) Plača in nagrade funkcionarjev
09) Politične stranje
10) Občinsko redarstvo
11) Ostalo
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
02) Gospodarski javni zavodi
02) Gospodarske javne službe
02) Oskrba s pitno vodo
05) Urejanje in čiščenje javnih površin
06) Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
08) Urejanje in vzdrževanje javnih cest
09) Gasilska služba
10) Oskrba z zemeljskim plinom
11) Cene komunalnih storitev
04) Okolje in prostor
02) Urejanje prostora
03) Oddaja nepremičnin
04) Dodelitev nepremičnin
05) Javna razgrnitev
06) Ustanovitev, prenehanje in ukinitev javnega dobra
07) Območje občine
08) Družbeni plan
08) Ostalo
03) Komunalne storitve
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
02) Osnovne šole
03) Višje in visoke šole
04) Glasbene šole
05) Knjižnice
06) Športni zavodi
07) Gledališča
08) Muzeji
10) Lekarne
11) Zdravstveni domovi
02) Vzgoja in izobraževanje
02) Osnovna šola
06) Šport
01) Športni objekti
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
01) Civilno pravo
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
04) Kaznovalno pravo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor