Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Občinski akti
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
02) Gospodarske javne službe
04) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevenje komunalnih odpadkov
06) Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
09) Gasilska služba
10) Oskrba z zemeljskim plinom
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
04) Knjižnice
05) Športni zavodi
06) Gledališča
07) Muzeji
08) Turistične organizacije
02) Vzgoja in izobraževanje
01) Predšolska vzgoja
02) Osnovna šola
03) Izobraževanje odraslih
07) Pravna področja
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor