Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Občinski akti
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
01) Davki
03) Pristojbine
04) Jamstva, kompenzacije, krediti
01) Jamstva
02) Kompenzacije
03) Krediti
05) Blagovne rezerve
06) Posojila, denarna pomoč, subvencije, štipendije
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu Povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled
Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled
Sklep o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
Sklep o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
04) Glasbene šole
06) Športni zavodi
07) Gledališča
08) Muzeji
09) Turistične organizacije
11) Zdravstveni domovi
02) Vzgoja in izobraževanje
01) Predšolska vzgoja
02) Osnovna šola
03) Izobraževanje odraslih
05) Informiranje in javno obveščanje
07) Pravna področja
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor