Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
03) Lokalna samouprava
01) Zastava, grb, himna, pečat
06) Ostalo
04) Organi in službe občine
02) Župan, podžupan
05) Občinska volilna komisija
06) Poveljnik civilne zaščite
07) Krajevne skupnosti
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
02) Gospodarski javni zavodi
03) Ostalo
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
01) Davki
03) Pristojbine
04) Jamstva, kompenzacije, krediti
01) Jamstva
02) Kompenzacije
05) Blagovne rezerve
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
03) Višje in visoke šole
04) Glasbene šole
06) Športni zavodi
07) Gledališča
08) Muzeji
09) Turistične organizacije
10) Lekarne
02) Vzgoja in izobraževanje
02) Osnovna šola
03) Izobraževanje odraslih
05) Informiranje in javno obveščanje
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
03) Promet in zveze
05) Malo gospodarstvo in obrt
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
03) Gospodarsko pravo
04) Kaznovalno pravo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor