Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Splošni akti Javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje
01) Statutarna ureditev javnega zavoda
01) Akt o ustanovitvi javnega zavoda
02) Akt o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu
04) Poslovnik sveta javnega zavoda
05) Notranja organizacija javnega zavoda
06) Organi javnega zavoda
01) Svet javnega zavoda
02) Direktor javnega zavoda
03) Strokovni svet javnega zavoda
04) Strokovni vodja javnega zavoda
02) Javne finance
01) Finančni načrt javnega zavoda
02) Zaključni račun javnega zavoda
03) Računovodstvo
03) Javni uslužbenci, delovna razmerja, varstvo pri delu
02) Organizacijski predpisi
03) Razpored delovnega časa
04) Delavsko predstavništvo
05) Sistem plač v javnem zavodu
06) Varnost in zdravje pri delu
04) Javno obveščanje
01) Stroški posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja
02) Osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
03) Poročilo o izvajanju ZDIJZ
05) Varstvo osebnih podatkov
01) Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov
06) Zdravstvena dejavnost
01) Mreža zdravstvene dejavnosti na primarni ravni
02) Dežurstvo
03) Interni nadzor
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor