Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
02) Lokalni predpisi občine Duplek
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
03) Lokalna samouprava
Loading ...
04) Organi in službe občine
Loading ...
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
Loading ...
02) Gospodarske javne službe
Loading ...
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
Loading ...
03) Proračun
Loading ...
04) Jamstva, kompenzacije, krediti
Loading ...
05) Blagovne rezerve
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
02) Urejanje prostora
Loading ...
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
Loading ...
02) Vzgoja in izobraževanje
Loading ...
06) Šport
Loading ...
07) Pravna področja
01) Civilno pravo
Loading ...
03) Gospodarsko pravo
03) Neuradna prečiščena besedila
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
03) Lokalna samouprava
Loading ...
04) Organi in službe občine
Loading ...
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
Loading ...
02) Gospodarske javne službe
Loading ...
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
Loading ...
03) Proračun
Loading ...
04) Jamstva, kompenzacije, krediti
Loading ...
05) Blagovne rezerve
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
02) Urejanje prostora
Loading ...
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
Loading ...
02) Vzgoja in izobraževanje
Loading ...
06) Šport
Loading ...
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
02) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov
05) Malo gospodarstvo in obrt
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
01) Civilno pravo
Loading ...
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
04) Predlogi predpisov občine Duplek
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
02) Poslovnik občinskega sveta
03) Lokalna samouprava
Loading ...
04) Organi in službe občine
Loading ...
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
02) Gospodarske javne službe
Loading ...
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
02) Proračun
Loading ...
03) Jamstva, kompenzacije, krediti, nadomestila
04) Blagovne rezerve
05) Posojila, denarna pomoč, subvencije
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
02) Urejanje prostora
Loading ...
03) Komunalne storitve
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
02) Vzgoja in izobraževanje
06) Šport
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
03) Promet in zveze
04) Gostinstvo in turizem
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
01) Civilno pravo
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
04) Kaznovalno pravo
05) Javni razpisi/naročila občine Duplek
05) Javni razpisi/naročila občine
02) Razpisi delovnih mest
06) Seje občinskega sveta
2011
2012
2013
2016
09) Katalog strateških in programskih dokumentov
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
01) Statut občine
02) Poslovnik občinskega sveta
03) Lokalna samouprava
Loading ...
04) Organi in službe občine
Loading ...
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
Loading ...
02) Gospodarske javne službe
Loading ...
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
Loading ...
02) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
03) Proračun
Loading ...
04) Jamstva, kompenzacije, krediti
Loading ...
05) Blagovne rezerve
06) Posojila, denarna pomoč, subvencije, štipendije
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
02) Urejanje prostora
Loading ...
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
Loading ...
02) Vzgoja in izobraževanje
Loading ...
03) Kultura in umetnost
04) Zdravstvo in socialno varstvo
05) Informiranje in javno obveščanje
06) Šport
Loading ...
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
02) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov
03) Promet in zveze
04) Gostinstvo in turizem
05) Malo gospodarstvo in obrt
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
01) Civilno pravo
Loading ...
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
10) Arhiv
01) Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih /ZJN-1/
01) Predhodni razpisi
01) Blago
02) Gradnje
03) Storitve
02) Javni razpisi
01) Blago
03) Obvestilo o oddaji javnega naročila
01) Blago
02) Obvestila po Zakonu o javnem naročanju /ZJN-2/
01) Predhodna informativna obvestila
01) Blago
02) Gradnje
02) Obvestila o javnem naročilu
01) Blago
02) Gradnje
03) Obvestila o oddaji naročila
01) Blago
02) Gradnje
03) Storitve
04) Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
01) Blago
02) Gradnje
03) Storitve
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor