Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju občine Trnovska vas
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Trnovska vas
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Trnovska vas
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trnovska vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Trnovska vas
Sklep o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice
Cenik o pogrebnih in pokopaliških storitvah
Obvezno navodilo za izvajanje Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju občine Trnovska vas in sklepa o povračilu za priključevanje na kanalsko omrežje
Sklep o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice
Sklep o izvajanju oskrbe s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Trnovska vas
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča
Odlok o občinskih cestah
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Trnovske vas
Odlok o dejavnosti in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
Zadnja sprememba: 23.10.2015 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor