Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok
Sprememba odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Loški Potok
Sklep o izvajanju javne službe
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Loški Potok
Odlok o občinskih cestah Občine Loški Potok
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loški Potok
Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Loški Potok
Odlok o načinu opravljanja dimnikarskih storitev na območju Občine Loški Potok
Zadnja sprememba: 02.03.2012 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor