Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica - neuradno prečiščeno besedilo (1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in Vinica
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica - neuradno prečiščeno besedilo (2)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica - neuradno prečiščeno besedilo (3)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica - neuradno prečiščeno besedilo (4)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica - neuradno prečiščeno besedilo (5)
Zadnja sprememba: 21.04.2008 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor