Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt
Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju naselij Benedikt, Sveti Trije Kralji in Štajngrova
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališča in opravljanja pogrebnih storitev v Občini Benedikt
Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju pokopališča v Občini Benedikt
Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt
Sklep o določitvi zneska individualnega priključka na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Benedikt
Sklep o določitvi zneska individualnega priključka na javno vodovodno omrežje v Občini Benedikt
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Benedikt
Zadnja sprememba: 1.7.2011 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor