New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS; št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 42/09), 4. in 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 5/99, 6/06) ter 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) je Občinski svet Občine Destrnik na 17. redni seji 22. 2. 2010 sprejel

ODLOK

o kategorizaciji občinskih cest v

občini Destrnik

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj, in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ter podobno).

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen

Lokalne ceste (LC) so:

zap. št.

številka odseka

začetek odseka

potek odseka

konec odseka

dolžina odseka v  občini [m]

namen upora­be

preostala  dolžina         od­seka  v  sosednji      občini [m]

1

060010

 

PLACAR-MESTNI VRH

 

2.018

 

 

 

060011

229

PLACAR-MESTNI VRH

328150

2.018

V

 

2

060020

 

DRSTELJA-MESTNI VRH

 

2.156

 

 

 

060021

745

DRSTELJA-MESTNI VRH

328150

2.156

V

 

3

060030

 

GOMILA-KRČEVINA

 

1.838

 

 

 

060031

745

GOMILA-KRČEVINA

710

1.838

V

804 - LENART,

1.700 - PTUJ

4

060040

 

DESTRNIK-LOČKI VRH

 

860

 

 

 

060041

739

GD DESTRNIK-POKOPALIŠČE

060060

860

V

 

5

060050

 

SVETINCI-ZASADI

 

2.477

 

 

 

060051

229

SVETINCI-ZASADI

739

1.497

V

 

 

060052

739

ZASADI

060040

980

V

 

6

060060

 

LOČIČ-LOČKI VRH-JIRŠOVCI

 

5.243

 

 

 

060061

229

LOČKI VRH-VINTAROVCI

060140

2.051

V

1.036 - TRNOVSKA VAS

 

060063

060070

STRMEC-JIRŠOVCI

745

3.192

V

1.040 - TRNOVSKA VAS

7

060090

 

SVETINCI - PACINJE

 

3.060

 

 

 

060091

229

SVETINCI-ZG. VELOVLEK

712

3.060

V

3.091 - PTUJ

8

060140

 

VINTAROVCI (PODPRŠAK)

 

2.811

 

 

 

060141

745

MURKO-ČEH-DOMJAN

060060

2.811

V

 

9

060150

 

JIRŠOVCI (RICINJE)

 

1.654

 

 

 

060151

745

DAJČMAN-DUGA

328150

1.654

V

 

10

060160

 

LEVANJCI-DOLIČ

 

1.824

 

 

 

060161

229

LEVANJCI-DOLIČ

060090

1.824

V

 

11

060170

 

JANEŽOVSKI     VRH-VINTA-

ROVCI

 

1.542

 

 

 

060171

739

ŠOLA-KAPELA-MURKO

060140

1.542

V

 

12

328150

 

PTUJ-MESTNI VRH-GRAJEN-ŠČAK

 

970

 

 

 

328151

710

PLACAR-DRSTELJA

710

970

V

9.365 - PTUJ

 

SKUPAJ     26.453       m

V … vsa vozila

4. člen

Javne poti (JP) so:

zap. št.

številka odseka

začetek odseka

potek odseka

konec  od­seka

dolžina odseka v   občini [m]

na­men uporabe

preostala dolžina od­seka v sosednji občini [m]

1

560010

 

PLACAR (HOLC-KLINC)

 

427

 

 

 

560011

229

HOLC-KLINC

HŠ 26

427

V

 

2

560020

 

GOMILA (KAJZER-VIEGELI)

 

487

 

 

 

560021

745

KAJZER-VIEGELI

GOZD

487

V

 

3

560030

 

PLACAR (HORVAT-BRAČIČ)

 

344

 

 

 

560031

060010

HORVAT-BRAČIČ

HŠ 22

344

V

 

4

560040

 

PLACAR (HOLC-SUŽNIK)

 

346

 

 

 

560041

060010

HOLC-SUŽNIK

HŠ 31

346

V

 

5

560050

 

PLACAR (KAPELA-TIRŠ)

 

69

 

 

 

560051

060010

KAPELA-TIRŠ

HŠ 29

69

V

 

6

560060

 

PLACAR (HOLC-KUMER)

 

197

 

 

 

560061

328150

HOLC-KUMER

HŠ 40

197

V

 

7

560070

 

PLACAROVSKI VRH

 

351

 

 

 

560071

828310

PLACAROVSKI VRH

HŠ 65

351

V

 

8

560080

 

PLACAR (VODOHRAN)

 

130

 

 

 

560081

328150

VODOHRAN PLACAR

HŠ NH

130

V

 

9

560090

 

PLACAR (PEJAN)

 

1.191

 

 

 

560091

328150

IRGL-KUMER-VOGLAR

060010

1.191

V

 

10

560100

 

JANEŽOVCI    (KOKOL-BRODNJAK-ČISTILNA)

 

509

 

 

 

560101

229

KOKOL-BRODNJAK

HŠ 19

115

V

 

 

560102

229

ČISTILNA NAPRAVA JANEŽOVCI

čistilna
NAPRAVA

394

V

 

11

560110

 

JANEŽOVCI (ZADRAVEC)

 

366

 

 

 

560111

229

BURINA-ZADRAVEC

HŠ 9

366

V

 

12

560120

 

JANEŽOVCI-PLACAR

 

563

 

 

 

560121

229

MAHORIČ-BRAČIČ

HŠ 21

563

V

 

13

560130

 

JANEŽOVCI (OPEKARNA)

 

455

 

 

 

560131

745

OPEKARNA

HŠ 18

455

V

 

14

560140

 

JANEŽOVCI-PLACAR

 

2.194

 

 

 

560141

745

VILČNIK-ŠORI

328150

2.194

V

 

15

560150

 

DRSTELJA (RODOŠEK)

 

120

 

 

 

560151

060020

ŽUMER-RODOŠEK

HŠ 11

120

V

 

16

560160

 

DRSTELJA (STAJNKO-ZEBEC)

 

1.274

 

 

 

560161

328150

STAJNKO-ČEH-JEZ

060020

995

V

 

 

560162

560160

DRSTELJA (KRAJNC)

KRAJNC

153

V

 

 

560163

560160

KOCUVAN-SELIŠEK

SELIŠEK

68

V

 

 

560164

560160

ČEH-KURE

KRIŽIŠČE GOLOB

58

V

 

17

560170

 

DRSTELJA (SEVER-PŠAJD)

 

1.113

 

 

 

560171

060020

SEVER-HLIŠ-PŠAJD

328150

950

V

547 - PTUJ

 

560172

560170

HLIŠ-POTRČ

HŠ 1

163

V

 

18

560180

 

JIRŠOVCI (RAJŠP-PAJENK-TAJHMAN)

 

1.217

 

 

 

560181

745

PAJENK-RAJŠP

HŠ 56 A

715

V

 

 

560182

745

KOREN-TAJHMAN

HŠ 61

502

V

 

19

560190

 

GOMILA (BRUNČIČ-ARNUŠ)

 

211

 

 

 

560191

060030

BRUNČIČ-ARNUŠ

HŠ 2

211

V

 

20

560200

 

GOMILA (FARAZIN-KREPEK)

 

254

 

 

 

560201

060030

FARAZIN-KREPEK

HŠ 3

254

V

 

21

560210

 

GOMILA (MALEK-SENEKOVIČ)

 

307

 

 

 

560211

060030

MALEK-SENEKOVIČ

828680

307

V

 

22

560220

 

GOMILA (ČEH-CAF)

 

231

 

 

 

560221

060030

ČEH-CAF

HŠ 15

231

V

 

23

560230

 

SVETINCI (BERLAK)

 

104

 

 

 

560231

060090

BERLAK

HŠ 20

104

V

 

24

560240

 

JIRŠOVCI-STRAŽE

 

2.469

 

 

 

560241

745

ČUČEK-BRUNČIČ-POTRČ

203420

1.562

V

170 - LENART

 

560242

560240

SKAKALNICA-KOPČIČ

060060

730

V

 

 

560243

560242

ODSEK-VRŠIČ

HŠ 38

177

V

 

25

560250

 

JIRŠOVCI (MOST-DOKLOVIČ)

 

263

 

 

 

560251

060060

MOST-DOKLOVIČ

HŠ 48

263

V

 

26

560260

 

JIRŠOVCI (GAJE)

 

712

 

 

 

560261

560280

ARNUŠ-METLIČAR

060060

712

V

 

27

560270

 

JIRŠOVCI (PETRIČ-LEŠNIK)

 

569

 

 

 

560271

560280

PETRIČ-LEŠNIK

560260

569

V

 

28

560280

 

JIRŠOVCI-STRMEC

 

2.774

 

 

 

560281

060060

GABERJE-PETRIČ-KOCMUT

060060

2.453

V

 

 

560282

560820

STRMEC (DOMINKO-HORVAT)

HŠ 9

321

V

 

29

560290

 

VINTAROVCI-JIRŠOVCI

 

1.025

 

 

 

560291

060140

PLOHL-ZOREC-ARNUŠ

560280

1.025

V

 

30

560310

 

VINTAROVCI (HORVAT)

 

218

 

 

 

560311

060140

ČEH-HORVAT

HŠ 26B

218

V

 

31

560320

 

VINTAROVCI (LOVRENČIČ)

 

140

 

 

 

560321

060140

ČEH-LOVRENČIČ

HŠ 28

140

V

 

32

560330

 

VINTAROVCI (MURKO-GOZD)

 

903

 

 

 

560331

060140

MURKO-GOZD

GOZD

903

V

 

33

560340

 

VINTAROVCI (ŠTEGER-SIMONIČ)

 

1.589

 

 

 

560341

739

ŠTEGER-SIMONIČ

060170

1.589

V

 

34

560350

 

VINTAROVCI-JANEŽOVSKI VRH

 

1.823

 

 

 

560351

060170

BENKOV GOZD-IRGL

560410

1.028

V

 

zap. št.

številka odseka

začetek odseka

potek odseka

konec  od­seka

dolžina odseka v   občini [m]

na­men upo­rabe

preostala dolžina od­seka v sosednji občini [m]

 

560352

060170

KAPELA-RODVAJN

HŠ 50

375

V

 

 

560353

060170

GOZD-HORVAT

HŠ 85

420

V

 

35

560360

 

VINTAROVCI (LIPOVŠEK)

 

69

 

 

 

560361

745

LIPOVŠEK

HŠ 1

69

V

 

36

560370

 

JANEZOVCI (KAPELA)

 

567

 

 

 

560371

745

KAPELA-BENKOV GOZD

560350

567

V

 

37

560380

 

janeZovci-janeZovski VRH

 

677

 

 

 

560381

560350

BENKOV GOZD-TAŠNER

739

677

V

 

38

560390

 

JANEZOVSKI VRH (HOLC)

 

221

 

 

 

560391

739

MIHELIČ-HOLC

HŠ 24

221

V

 

39

560400

 

JANEZOVSKI VRH (MIHELIČ-KRAMAR)

 

1.088

 

 

 

560401

739

MIHELIČ-KRAMAR

560410

947

V

 

 

560402

560400

podhostnik-perhač

HŠ 20

141

V

 

40

560410

 

janeZovski vrh-janeZovci

 

825

 

 

 

560411

229

simonič-irgl-fuks

745

825

V

 

41

560420

 

janeZovski vrh (gorjup)

 

316

 

 

 

560421

229

ZADRAVEC-GORJUP

HŠ 5 A

316

V

 

42

560430

 

DOLIČ-ZG. VELOVLEK

 

2.606

 

 

 

560431

229

FURMAN-IRGL-KOLARIČ

560450

1.611

V

 

 

560432

560450

KOLARIČ-TOŠ

830010

785

V

 

 

560433

560430

ŠEL-RODOŠEK

HŠ 10

210

V

 

43

560440

 

ZG. VELOVLEK-KICAR-SP. VELOVLEK

 

1.266

 

 

 

560441

830010

GONZA-LAZAR

060090

828

V

966 - PTUJ

 

560442

560440

slukan-herak

HŠ 21

438

V

 

44

560450

 

ZG. VELOVLEK (KOLARIČ-BEZJAK)

 

1.576

 

 

 

560451

560430

KOLARIČ-BEZJAK

060090

1.576

V

 

45

560460

 

JIRŠOVCI (KRAMBERGER)

 

237

 

 

 

560461

060150

KAUČEVIČ-KRAMBERGER

HŠ 72

237

V

 

46

560470

 

LOČKI VRH (HRNJA)

 

234

 

 

 

560471

060060

ČEH-HRNJA

060060

234

V

 

47

560480

 

DOLIČ-LEVANJCI

 

2.606

 

 

 

560481

560430

FURMAN-KOPRIVJAK

060090

2.151

V

 

 

560482

560480

FEKONJA-PUKŠIČ

HŠ 20

314

V

 

 

560483

560480

ŠORI-BRUMEN

HŠ 34

141

V

 

48

560490

 

DOLIČ (FURMAN-FLAJŠMAN)

 

510

 

 

 

560491

560480

FURMAN-FLAJŠMAN

060160

510

V

 

49

560500

 

LEVANJCI (PIHLER-ZAMPA)

 

603

 

 

 

560501

060090

PIHLER–ŽAMPA

KRIZIŠČE

603

V

 

50

560510

 

LEVANJCI (ZELENIK)

 

427

 

 

 

560511

060090

KRAMBERGER-ZELENIK

560500

341

V

 

 

560512

560500

MATJAŠIČ-ZELENIK

560510

86

V

 

51

560520

 

GOMILCI-LEVANJCI

 

1.583

 

 

 

560521

229

ČUČEK-ZELENKO-ZELENIK

060090

1.583

V

 

52

560530

 

DRSTELJA (LOZINŠEK)

 

69

 

 

 

560531

060020

KNEZ-LOZINŠEK

HŠ 15A

69

V

 

53

560540

 

GOMILCI (FRIC-POLIČ)

 

730

 

 

 

560541

229

ARNUŠ-POLIČ

HŠ 1

521

V

 

 

560542

560540

FRIC-PUKŠIČ

HŠ 3

209

V

 

54

560550

 

DESENCI (BENKO-MARKUŠ)

 

278

 

 

 

560551

560560

BENKO-MARKUŠ

HŠ 6A

209

V

 

 

560552

560550

GD-VANIHER

HŠ 5

69

V

 

55

560560

 

DESENCI-SVETINCI

 

847

 

 

 

560561

060090

GD-MURAJ

560570

847

V

 

56

560570

 

SVETINCI (HAB IJANIČ -HO RVAT)

 

1.341

 

 

 

560571

060090

HABJANIČ-HORVAT

HŠ 26

1.341

V

 

57

560580

 

DOLIČ-JANEŽOVSKI VRH

 

1.327

 

 

 

560581

739

ČUŠ-PRINCIGINA

739

1.327

V

 

58

560590

 

DOLIČ-BAJEC

 

462

 

 

 

560591

229

ARNUŠ-BAJEC

HŠ 43A

462

V

 

59

560600

 

DESTRNIK (HAUPTMAN-URBANIJA)

 

449

 

 

 

560601

560610

HAUPTMAN-URBANIJA

HŠ 25

449

V

 

60

560610

 

DESTRNIK    (KO LENKO - RAJ ŠP-K RIŽIŠČE)

 

1.084

 

 

 

560611

739

KOLENKO-RAJŠP-KRIŽIŠČE

739

910

V

 

 

560612

560610

RAJŠP-JAKOB

HŠ 26

174

V

 

61

560620

 

DESTRNIK (MURŠIČ-HORVAT)

 

245

 

 

 

560621

560610

MURŠIČ-HORVAT

560610

245

V

 

62

560630

 

DESTRNIK-ZASADI

 

1.590

 

 

 

560631

739

KOLENKO-ZASADI

060050

880

V

 

 

560632

560630

SLANIČ-FRIC (DESTRNIK)

739

367

V

 

 

560633

060040

GRAJ-MLAKAR (VINTAROVCI)

HŠ 44

343

V

 

63

560640

 

SVETINCI (ZAGAJI)

 

396

 

 

 

560641

739

PETRIČ-MURKO

HŠ 30

396

V

 

64

560650

 

SVETINCI-LOČKI VRH

 

941

 

 

 

560651

060050

HANŽEL-BREZOVEC

560670

941

V

 

65

560660

 

SVETINCI -LOČKI VRH

 

530

 

 

 

560661

060050

HANŽELJ-RAJTAR

HŠ 64

530

V

 

66

560670

 

LOČKI VRH (KAPELA-BREZOVEC)

 

232

 

 

 

560671

060060

KOS-BREZOVEC

GOZD

232

V

 

67

560680

 

LOČKI VRH (KOS-PUKŠIČ)

 

1.216

 

 

 

560681

060060

KOS-PUKŠIČ

HŠ 62

822

V

 

 

560682

060060

KRAJNC-MARKEŽ

HŠ 36

394

V

 

68

560690

 

LOČKI VRH (IRGL-FLAJŠMAN)

 

387

 

 

 

560691

060060

IRGL-FLAJŠMAN

HŠ 10

387

V

 

69

560700

 

LOČKI VRH-LOČIČ

 

550

 

 

 

560701

060060

FURST-VAUPOTIČ

229

395

V

1.271 - TRNOVSKA  VAS

 

560702

560700

HORVAT-FRIDL

HŠ 23

155

V

 

70

561130

 

LEVANJCI (KOKOL)

 

315

 

 

 

561131

060160

ŽAMPA-KOKOL

HŠ 30

315

V

 

71

830010

 

KICAR-ZG. VELOVLEK

 

939

 

 

 

830011

328130

KICAR-TOŠ-GONZA

328130

939

V

1.235 - PTUJ

 

SKUPAJ     54.284       m

V … vsa vozila

5. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, šifra 37162—3/2010 z dne 11. 1. 2010.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in javnih poti) v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, 7/99, 5/2006 in 7/2008).

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka: 900-4/2010-17R-16

Destrnik: 22. 2. 2010

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.