New Page 1

Komunalne takse

1. Naziv institucije:

Občina Ravne na Koroškem
2. Naziv zbirke podatkov: Komunalne takse
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Zavezanci za plačilo

5. Pravne podlage: Zakon o financiranju občin /ZFO-1/ SOP 1994-01-2893; Odlok o občinskih taksah za uporabo javnih površin in javnih mest v Občini Ravne na Koroškem
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): občina, financiranje, javne finance, finančna izravnava, občinski proračun
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Ravne na Koroškem
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 17.11.2012
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Anita Potočnik Slivnik, e-pošta: anita.slivnik@ravne.si