New Page 1

P O R O Č I L O 

o izidu volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018 

 

Posebna občinska volilna komisija je na seji dne 18. novembra 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ugotovila rezultate glasovanja ter izid lokalnih volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova.

 

I. 

 

1. Na volitvah 18. 11. 2018 je imelo pravico glasovati 82 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.

2. Skupaj je glasovalo 64 volivcev ali 78,05 %, od tega je:

a) 64 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku (od tega 4 s potrdilom),

b) 0 volivcev glasovalo po pošti.

 

II. 

 

Za volitve predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova je bilo oddanih 64 glasovnic. Neveljavna je bila 1 glasovnica. Veljavnih je bilo tako skupaj 63 glasovnic. Kandidata za predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova sta dobila naslednje število glasov:

1. Jožef HORVAT

29 glasov 

oziroma 

46,03 %

2. Danijel BARANJA 

34 glasov 

oziroma 

53,97 %

Posebna občinska volilna komisija je skladno z določbami 85. člena ZLV ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine Cankova izvoljen naslednji kandidat:

1. Danijel BARANJA, ___________________

 

Št. 041-05/2018-23/POVK

Cankova, dne 22. novembra 2018

 

Posebna občinska volilna komisija 

Občine Cankova 

Predsednica 

Posebne občinske volilne komisije 

Nataša Vogrinčič l.r.