New Page 2

Občinski svet občine Cerklje je na svoji 9. redni seji, ki je bila dne 19.06.1995 sprejel sledeč

 

SKLEP

 

O odmeri sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča, sprejet na 10. seji izvršnega sveta dne 29.08.1990, se spremeni tako, da se na račun lastnih vlaganj investitorjev spremenijo odstotki znižanja v točki VI. 1. za izračun sorazmerni delež glede na gostoto poselitve in sicer:

 

-        pri gostoti do 100 preb/ha za 40 %

-        pri gostoti od 100 do 200 preb/ha za 35 %

-        pri gostoti od 200 do 250 preb/ha za 30 %

-        pri gostoti nad 250 preb/ha za 25 %

-        pri poslovnih centrih za 20 %

 

Torej je odmera sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč po tem sklepu občinskega sveta z dne 19.06.1995 (in s tem dnem stopi v veljavo) na območju občine naslednja:

 

-        pri gostoti do 100 preb/ha za 60 %

-        pri gostoti od 100 do 200 preb/ha za 65 %

-        pri gostoti od 200 do 250 preb/ha za 70 %

-        pri gostoti nad 250 preb/ha za 75 %

-        pri poslovnih centrih za 80 %

 

Z dokazili (potrdili) krajevne ali vaške skupnosti pa lahko občan uveljavlja 40 % stroškov, ki jih je zadnjih 20 let vlagal v komunalno infrastrukturo na območju občine Cerklje.

 

Št.:03-09/95  

Datum:21.06.1995                 

Predsednik občinskega sveta

Miha Zevnik