New Page 2

Številka:

032-16/2019-6

Občina:

Občina Trbovlje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Trbovlje

Predlagatelj:

Župan Občine Trbovlje

Zakonska podlaga:

112. in 119. člen Zakona o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Uradni list RS, št. 61/17), 10. člen Statuta Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16, 12/18), 72. člen Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18) in Sklep o začetku postopka priprave OPPN za vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev Gabrsko (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/19)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Trbovlje

Datum:

25.11.2019

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

8. redna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje

Besedilo:

gradivo