New Page 2

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1)  in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/2009)  je  Občinski svet Občine Markovci na 26. seji dne 15. 4. 2010 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O DOLOČITVI PLOVBNEGA REŽIMA NA REKI DRAVI IN PTUJSKEM JEZERU

 

1. člen

S tem odlokom se 6. odstavek 16. člena Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07 in 42/09) spremeni tako, da se znesek »1,5 evra«, nadomesti z zneskom »1 evro«.

 

2. člen

Odlok se objavi v uradnih glasilih, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine Markovci, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 015-04/2005-9

Datum: 15. 4. 2010

 

 

Občina Markovci

 

Župan Franc KEKEC