New Page 1

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 8/2017) je župan Občine Dobrovnik sprejel naslednji

 

UGOTOVITVENI SKLEP

 o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2019

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se revalorizira s količnikom ugotovljenim na podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin, za obdobje pred letom za katero se nadomestilo odmerja, znaša 102.

 

2. člen

Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju Občine Dobrovnik za leto 2019:

- za zazidana stavbna zemljišča 0,000258 EUR/m2,

- za nezazidana stavbna zemljišča 0,0000568 EUR/m2.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik, uporabljati pa se začne s 1.1.2019 dalje.

 

 

Številka: 032-0007/2018-1

Datum: 19.12.2018

 

 

                                                                                              Župan - Polgármester

                                                                   Marjan KARDINAR, univ.dipl.inž.agr.

 

 

 

Dobronak Község fizetendő telekbéri díjról szóló rendelet 13. cikkelye alapján (Dobronak Község Hivatalos Közlönye, 8/2017 sz.) Dobronak Község polgármestere elfogadta a következő

 

ELRENDELŐ HATÁROZATOT

 A TELEKBÉRI DÍJ ÉRTÉKPONTI MEGHATÁROZÁSÁRÓL DOBRONAK KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2019-AS ÉVBEN

 

1.  cikkely

A telekbéri díj értékponti kiszámítása átértékelődik a SzK Statisztikai Hivatal által megállapított évi fogyasztói árindex arányával. A telekbéri díj az előző év fogyasztói árindex szerint 102.

 

2.  cikkely

 

Megállapítandó, hogy a telekbéri díj átértékelése Dobronak Község területén a 2019-es évre a következő:

- beépített építési telkek 0,000258 EUR/m2,

- beépítetlen építési telkek 0,0000568 EUR/m2.

 

3. cikkely

Jelen rendelet a Dobronak Község Hivatalos Közleményében való közzététel másnapján lép hatályba, 2019.1.1-től tovább lesz alkalmazandó.

 

 

Iktatószám: 032-0007/2018-1

Dátum: 2018.12.19.

 

 

                                                                                              Župan - Polgármester

                                                                   Marjan KARDINAR, okl.agrármérnök